Ramowy Plan Dnia

6:15 – 7:20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci oraz rozwijające ich zainteresowania. Gry dydaktyczne, rozmowy indywidualne oraz inne czynności sprzyjające wytworzeniu miłej i serdecznej atmosfery. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

      7:20 – 7:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do pierwszego  śniadania

7:30 – 8:00 Pierwsze śniadanie

8:00 – 8:50 Zabawy swobodne według pomysłów dzieci

8:50 – 9:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania

9:00 – 9:30 Drugie śniadanie

9:30 – 9:45 Mycie zębów

Grupa młodsza

9:45 – 10:15 Zajęcia dydaktyczne służące realizacji celów edukacyjnych zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

10:15 – 10:45 Zabawy i ćwiczenia ruchowe, spacery, zabawy na ogrodzie przedszkolnym

10:45 – 11:15 Język angielski

11:15 – 11:45 Zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, religia, rytmika)

11:45 – 12:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 Obiad

12:30 – 14:00 Leżakowanie, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej

14:00 – 14:50 Ekspresja twórcza : plastyczna, muzyczna, ruchowa, zabawy na ogrodzie przedszkolnym

Grupa starsza

9:45 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne służące realizacji celów edukacyjnych zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

10:30 – 11:15 Zabawy i ćwiczenia ruchowe, spacery, zabawy na ogrodzie przedszkolnym

11:15 – 11:30 Język angielski

11:45 – 12:15 Zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, religia, rytmika)

12:15 – 12:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:30 – 13:00 Obiad

13:00 – 14:00 Leżakowanie, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej

14:00 – 14:50 Ekspresja twórcza – plastyczna, muzyczna, ruchowa, zabawy na ogrodzie przedszkolnym

 

14:50 – 15:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

15: 00 – 15:30 Podwieczorek

15:30 – 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. oraz Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej , czytanie fragmentów książek. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.