Oferta edukacyjna

W  ofercie edukacyjnej naszego przedszkola, poza zajęciami dydaktycznymi realizowanymi zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego, znajduje się szeroki pakiet zajęć dodatkowych.  Codziennie w obu grupach wiekowych odbywają się zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez wykawalifikowanego nauczyciela. Raz w tygodniu natomiast odbywają się zajęcia z logopedą, religia a także ćwiczenia gimnastyczne oraz rytmiczno - muzyczne.