Koncepcja przedszkolna

Naszym celem jest stworzenie placówki przyjaznej dzieciom i Rodzicom, takiej w której obowiązuje myśl Glenna Domana

„Zabawa jest nauką, nauka – zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”.

 

Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie,        w tym korzystanie z wszelkich dostępnych źródeł wiedzy. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i twórczego działania. Nasze przedszkole stara się sprostać jak najlepiej tym wymaganiom, stawiając sobie wysokie cele oraz realizując je zgodnie ze wskazówkami zawartymi w nowej podstawie programowej. W naszej placówce pragniemy wspierać dziecko, zgodnie z jego potencjałem     i możliwościami rozwojowymi, współpracując z Rodzicami, stwarzamy atmosferę ciepła, troski, wsparcia, bezpieczeństwa oraz akceptacji. Doskonalimy jakość pracy przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy     z dziećmi. Jako twórczy nauczyciele z pasją, w codziennej pracy zmierzamy w kierunku tworzenia zajęć, które zachęcą dziecko do poznawania otaczającego je świata oraz odkrywania nowych umiejętności i zdobywania coraz większej wiedzy w sposób dostosowany do możliwości i zainteresowań dziecka.