Nasi pracownicy

Anna Żądło
wicedyrektor, 30 lat

wychowawca w grupie młodszej

Karolina Mędoń
nauczyciel, 26 lat

wychowawca w grupie starszej

Monika Iwańska
nauczyciel, 30 lat

wychowawca w grupie młodszej nauczyciel języka angielskiego

Mariola Różycka
pomoc nauczyciela, 28 lat

pomoc nauczyciela

Joanna Bocheńska-Łaś
dyrektor, 30 lat

wychowawca grupy starszej